בר אבידן -מאמינה באהבה

ליטופים,
מסמנים את דרך
אלייך.

נשיקות,
כותבות אהבה,
בנסתר, בגלוי.

נשיכות,
מספרות תשוקה
שהייתה.

המילים,
נצרבות בלב
ותשארנה שם
לנצח.

בר?

#chillsketches.tumblr.com