בר אבידן -מאמינה באהבה

אני יושבת
מול הדף הלבן,
מציירת עליו מילים
מדייקת אותן,
לא יוצאת מבין הקווים.
ואז
אתה בא,
עם המילים שלך……
וכך קורה,
שעל הנייר מתערבבים
כל הצבעים,
ליצירה אחת מופלאה.
ואין לי כבר
שליטה עליה.
אתה מביט בה
מחייך,
ומעניק לה את השם:
אהבה.