בר אבידן -מאמינה באהבה

עץ,
אם תכרות ממנו
ענפים,
הוא יבכה אותם,
יעצב אל ליבו,
אבל לא יוותר.
הוא יאסוף את עצמו
ויצמיח חדשים.

מין ראוי שנלמד ממנו.