בר אבידן -מאמינה באהבה

אנחנו זקוקים
לתאריכים,
כדי שנזכור
את הטוב,
ואת הפחות,
את ההתחלה,
ואת הסוף.
ומהם נשאב
הרבה כוח
למה שעוד יבוא.
ב.א.?