בר אבידן -מאמינה באהבה

בין לבין
במציאות
שנכפתה עלינו,
אנחנו מחפשים נחמה
אחד בשניה,
איים של שפיות,
נגיעות של אהבה,
רגעים של שקט.
צוברים כח
להמשך שיבוא.

בר?
#alawayssmile

#hubpages.com