בר אבידן -מאמינה באהבה

אני תוהה
אם המילים על אהבה
באות ממקום של רעב,
או דווקא
מלב מלא עד גדותיו.
מילים של אחרים
כמובן.
כי את שירו של הלב שלי
אני יודעת.