בר אבידן -מאמינה באהבה

היא כעסה כל כך
שעזבה את הבית בטריקה,
ולא ראתה
את פתק ה״סליחה״
זר הסיגליות
והשוקו החם,
שהשאיר לה
ליד מיטתה.