בר אבידן -מאמינה באהבה

הרגע הזה
שבו אתה אוחז בידיך
בפניי
כך שלא אוכל
לברוח ממך,
מתקרב אלי,
אש בעינייך,
רגע לפני שאתה
שאתה מצמיד שפתייך
לשפתיי.

הרגע הזה
שאתה מסנן לי
מין משפט שמתחיל ב:
"תגידי לי…"
ואני רק מחייכת מולך
כי יודע בדיוק
מה אתה מרגיש.

את הרגע הזה,
אני מאד אוהבת.