בר אבידן -מאמינה באהבה

בוקר אחד,
בלי שהתכוונת,
בלי שהתכוננת,
פתאום
היא היתה שם,
האהבה.