בר אבידן -מאמינה באהבה

לפעמים
הפנייה בה בחרת
היא הנכונה,
ולעיתים
לא.

לעולם
אי אפשר לדעת
אם לא מנסים.

זה לגמרי בסדר
לטעות.

זה רק מראה
שהמקום בו עמדת
לא היה
המקום הנכון.

לעומת זאת
אם צדקת
הרי
שהרווחת
ב
ג
ד
ו
ל.