בר אבידן -מאמינה באהבה

אני
שצללתי לעיניך
כשהוצפו ברגש,
כשנעצמו מרוב עונג,
יודעת.
ולכן כשהן בוערות
לתוכי בטרוף,
אני יודעת
איך לאהוב אותך,
כדי
להשקיט אותן
שוב.

ב.א.