בר אבידן -מאמינה באהבה

מפזרת מילותיי
בדרך אליך,
כפנסי לילה
שיאירו לך את דרכך
אליי.
ואתה הולך
בעקבות המילים,
אוסף אותן לחיקך,
אחת לאחת,
מרפד בהן
את מקומי בלבך.

ב.א.