בר אבידן -מאמינה באהבה

לעולם אל תאמר לה: "אוהב אותך" אם אין בלבך כלום.
אך אם לבך מלא באהבה אליה אל תסתיר זאת אל תחסיר זאת ממנה
❤️
הרי ממך לא יחסר דבר ואילו היא תתמלא כולה אור
ב.א.