בר אבידן -מאמינה באהבה

בימים ההם
בהם הכל סער מסביבי
איים להטביעני
הקשבתי
לשתיקתך
שדיברה אליי
ללא מילים
אמרה לי
בדיוק
את המילים הנכונות
שהייתי צריכה לשמוע
ועזרה לי לנשום
כמה היית רוצה
לשמוע אותן
בקולך
ואת מה
שלוחשים לי
געגועיי
לוקחת
נשימה עמוקה
ועוד אחת
והנה זה אתה שוב
זה שעוזר לי
לנשום
ב.א.©