בר אבידן -מאמינה באהבה

מילים
אתם נותנים לי מילים למשמרת
ומבקשים שאשמור אותן עבורכם
אני מתייקת אותן בתוכי במגירות
כפי שהורתם לי
כי חלקן הן סודות
ואת חלקן אתם מבקשים שאשחרר דרכי
שוב לעולם
יש מילים של אושר ושמחה
שאתם מתקשים להכיל לבד
והן מתרגשות, ומפזזות בי
וגורמות לאושר גדול
אבל ישנן את אלה שגורמות לי לעצב
שחונקות אותי מדמעות
ודווקא אותן
אני צריכה לשמור
ודווקא הן הרבות ביותר
והמדפים אצלי כל פעם מתמלאים
לפעמים עד אפס מקום
ומידי פעם אתם מבקשים ללא מילים
שבתמורה אתן לכם מילה אחת משלי
של שמחה או של עצב
אבל אני משחררת רק את המותר שלכם
כדי לפנות מקום
ואת שלי מוציאה לפעמים במרומז
ולפעמים בגלוי
אך בעיקר שומרת על שלי טוב טוב
כי יודעת שמילה שיצאה
לא תהיה עוד רק שלי לעולם.
בר אבידן
מאמינה באהבה
30.10.2016