on
מרץ 6, 2022
לו הייתי כותבת
בעט על נייר
ודאי היו מצטברים
עשרות ניירות מקומטים
לרגליי.
היום אין קל מזה.
לוחצים על "דיליט"
והכל נעלם.
זה קל וזה נוח
ועם זאת זה מאפשר
לחשוב פעמיים
והמילים
לא זורמות כנחל
מהלב לנייר.
מכל המילים שניסיתי לכתוב
בלי לחשוף באמת
לא נותר
דבר.
ב.א.💋
TAGS
RELATED POSTS
בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם