on
מרץ 6, 2022
לא כל מחשבה
שעוברת לי בראש
ראויה שתעלה על הכתב.
רק אם היא מדוייקת,
בהירה ומובנית,
אפילו אם לעיתים
משתמעת לשתי פנים
(בעיני הקורא),
רק אז
אני שוקלת
להביע אותה במילים.
הרי רגש אפשר להביע
במילה אחת
לשם כך נוצרו מילות הרגש.
אבל רעיון,
זה כבר משהו אחר.
לשם כך צריך
לחבר כמה מהן
ואם הן לא מדויקות מספיק
המטרה לא מושגת.
💖ב.א.
TAGS
RELATED POSTS
בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם