סוף סוף נושם (הסיפור כולו…)

פרק 1 ❤️ פרק 2 ❤️ פרק 3 ❤️ פרק 4 ❤️ פרק 5 ❤️ פרק 6 בר אבידן מאמינה באהבה 💗 ©כל הזכויות של הסיפורים המופיעים באתר זה שמורות לכותבת.אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע,לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני,אופטי או מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבאתר … המשך לקרוא סוף סוף נושם (הסיפור כולו…)