on
ספטמבר 28, 2018
לעולם אל תאמר לה: "אוהב אותך" אם אין בלבך כלום.
אך אם לבך מלא באהבה אליה אל תסתיר זאת אל תחסיר זאת ממנה
❤️
הרי ממך לא יחסר דבר ואילו היא תתמלא כולה אור
ב.א.
TAGS
RELATED POSTS
יום האם 14.5.23

מאי 10, 2023

רוצה

מאי 7, 2023

שרק תחייך

מאי 4, 2023

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם