on
אפריל 11, 2021

עולה אליך
מתוך קצף הגלים,
משירה מבט
לתוך עיניך
המשקיף על הים.


לא יראה ממבטך
שננעץ בי,
לא מקשיבה
לסערת הגלים
שגועשים סביבך.

הולכת
לתוך המבט הזה,
איתך,
לא נגדך.


וככל שקרבה,
רואה את המבט
המרוצה הזה,
נמרח על שפתיך,
רגע לפני
שהפער בינינו
נבלע בנשיקה.

ב.א.💋

TAGS
RELATED POSTS
יום האם 14.5.23

מאי 10, 2023

רוצה

מאי 7, 2023

שרק תחייך

מאי 4, 2023

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם