Browsing Tag

כותבת אותי

כותבת אותי - הבלוג שלי

אותיות ליבה

on
ספטמבר 28, 2023

אז כן,היא יפה.והחיוך שלה,אין דברים כאלה.אבל זה לא זה.אלה האותיותשמרכיבותאת הלב שלה.אלה הרגשותשהיא אוספתבמיוחד בשבילךכדי לעשותך מאושר.הרי רק כךהיא תהייהמאושרת בעצמה.

בר💗

Image by thank you for 💙 from Pixabay

כותבת אותי - הבלוג שלי

חילופי משמרות

on
ספטמבר 11, 2023

היא מסתכלת לאחור,

עורכת חשבון נפש עם עצמה.

האם עמדה בציפיות?

בהחלט היו בה ימים סוערים,

לא פעם מאורעות קשים,

והיא נעצבת אל ליבה.

אבל אז עוברות לנגד עיניה

השעות היפות,

הימים השמחים,

וחיוך עולה על פניה.

היא…

כותבת אותי - הבלוג שלי

נגיעות קטנות

on
אוגוסט 31, 2023

"מעשה האהבה,"אמר מישהובאיזו תוכנית ראליטי שחוקה,"מתחיל הרבה לפנישהלילה יורד.

הוא מתחילבמחוות הקטנות,במילים שמפוזרות לאורך היוםכמו שובל של עלי כותרתשל וורדים אדומים,במעשים שמראים להשאתה חושב עליה."

ואני אומרתשזה יכול לקרות כך פתאום,בלי…

כותבת אותי - הבלוג שלי

מבעד לחלון

on
אוגוסט 12, 2023

יש מי שעבורו החלון

מפריד בינו לבין העולם.

מסתיר אותו מעיני כל.

ולכן הוא מקפיד

להגיף את התריס,

לכסות אותו בווילון.

יש מי שאוהב

שמראות החיים המתנהלים בחוץ,

משתקפים דרכו פנימה.

יש מי שמציץ מבעד

לחרכי התריסים,

לקלוט כל פיסת…

כותבת אותי - הבלוג שלי

שנה עברה

on
יולי 21, 2023

לתאי הגוף יש מין תכונה (תוכנה) כשזאת

שהם יודעים את הזמן,

מרגישים אותו.

גם את לוח השנה.

ככל שמתקרב יום הפרידה ממך

לפני שנה,

הזיכרונות בועטים בי.

וכמה רבים הם ממך.

כמה שזורים חיינו,

גם היום,

שאני עם המתנה…