Browsing Tag

אשיה יפה ב'

אישה יפה (2021) משחקי הבקבוק - אישה יפה

מוגן: אישה יפה ב 63 – המשחק ממשיך

on
ספטמבר 22, 2021

סול אצל השופט

סול

"אני באמת לא מבינה מה קרה למאיה היום," אני אומרת לסטאר, "מה יש בי היום שמעורר בה את המילים האלה נגדי."

"את באמת לא מבינה ילדה יפה? את…