בר אבידן -מאמינה באהבה

היא לא אוהבת

שמעשנים לידה.

"להתנשק עם גבר

שמעשן

זה כמו להתנשק

עם מאפרה,"

אמרה לו באחת הפעמים

כשלא יכלה לסבול עוד

את ריח העשן.

♦️

בגללה

הוא ממעיט לעשן,

רק מידי פעם לוקח סיגריה.

הוא אוהב את הטקס

של הדלקת הסיגריה,

ויניקת העשן לתוכו.

כאילו כל העולם כולו

מתרכז רק בזה.

♦️

"זה מרגיע אותי,"

הוא הסביר לה פעם.

♦️

"אני מכירה הרבה דרכים

אחרות להירגע,"

אמרה.

♦️

היא בשלה.

והוא בשלו-

"זה גורם לי הנאה."

♦️

"את מקנאת בה?"

הוא שאל משועשע.

♦️

"במי?"

העמידה פנים

שלא הבינה.

♦️

"בסיגריה המונחת בין שפתיי,"

ענה לה

וליכסן מבטו אליה.

♦️

"ולמה שאקנא בה?"

שאלה בפליאה,

"אני יודעת היכן היו שפתייך

לפני שאחזת בה,

ויודעת היכן הן תהיינה

הרבה אחרי שהיא

תכבה."

בר💋