בר אבידן -מאמינה באהבה

ההבדל בין
ללכת הביתה,
ללכת ל-בית,

הוא ההבדל
בין קירות שקטים,
לקירות מתקלפים.

💖

בר