בר אבידן -מאמינה באהבה

מה זאת אהבה בכלל? / עופר מור

ועכשיו אחרי שהכל
נגמר
אני חופשי לאהוב
אותך לנצח
לצלול לשחייה
לילית בתוך עינייך
לעטוף את ליבך
מבפנים
מבלי לפחד מחול הזמן
ומגרגירי הסוף
השולחים איומיהם

מהו נצח בכלל?

ועכשיו אחרי שכבר
עברתי הכל
אני באמת חופשי
לאהוב אותך
ללכת לאיבוד
בחיוכך
להסתנוור מזוהר
מבטך
לברוח איתך עד קצה
העולם
עד תחילת החלום
חופשי מכבלי
הפחד
שסימניהם רק עתה
נמחקו
מפרקי ידי

מה זה חופש בכלל?
ועכשיו אחרי שהבנתי הכל

אני יכול לאהוב
אותך.
לשוט בתוך נהר
דמעות משותף
ביחד.
לחתור עד לעבר השני
ולצאת למסע
במעמקי יערות
הנפש

מה זאת אהבה בכלל?

ואולי בעצם….
לא הבנתי מאום
אני רק יודע
שעכשיו
זה אני ואת…..
אנחנו!