on
ספטמבר 16, 2021

אתה לא בוחר
למי להיוולד,
היכן להיוולד
ומתי.

אם כי יש אומרים
שבממלכת השמים,
מספרים לך מראש
את מה שעתיד להיות
גורלך,
ואתה מתחייב לו.

רק אז ניתן האישור
לנשמה שלך
לרדת ולהתנחל בגוף.

רגע לפני לידתך,
סוטר לך המלאך המלווה,
וכל מה שלימדוך,
כל מה שהסכמת לו,
נמחק מזיכרונך.

ועדיין
אני בספק
שהיית באמת מוכן
למסע חייך
כפי שצוייר בפנייך.

כי מי באמת מסכים
שאדם אחר
יקח ממנו
את חירותו?

ב.א.

TAGS
RELATED POSTS
בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם