on
ינואר 21, 2023

שעות

שהיא עומדת מולו.

♦️

הוא בוחן את קימוריה,

את קפליה,

את תווי גופה.

אמנם היא לבושה,

אבל הוא מדמיין אותה

ערומה מבגדיה,

ונאבק בתשוקתו

שמאיימת

להתפרץ לעינייה.

♦️

הוא לא יודע,

שבאותה עת היא

מביטה בו

כשהוא מצייר אותה,

ורואה בעיניו

את מה שמתחולל

בתוכו.

♦️

כיוון

שבתוכה מתעוררת

אש גדולה,

היא עוצמת  

את עיניה,

כדי שלא ידע

שהיא רואה.

♦️

היא יודעת

שאם זה יקרה,

לא תוכל עוד

לעצור

את הידוע מראש.

בר💗

#Pinterest.cA

TAGS
RELATED POSTS
יודעת

ינואר 23, 2023

מפריח עשן

ינואר 22, 2023

הביתה

ינואר 3, 2023

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם