on
ינואר 22, 2023

היא לא אוהבת

שמעשנים לידה.

"להתנשק עם גבר

שמעשן

זה כמו להתנשק

עם מאפרה,"

אמרה לו באחת הפעמים

כשלא יכלה לסבול עוד

את ריח העשן.

♦️

בגללה

הוא ממעיט לעשן,

רק מידי פעם לוקח סיגריה.

הוא אוהב את הטקס

של הדלקת הסיגריה,

ויניקת העשן לתוכו.

כאילו כל העולם כולו

מתרכז רק בזה.

♦️

"זה מרגיע אותי,"

הוא הסביר לה פעם.

♦️

"אני מכירה הרבה דרכים

אחרות להירגע,"

אמרה.

♦️

היא בשלה.

והוא בשלו-

"זה גורם לי הנאה.

♦️

"את מקנאת בה?"

הוא שאל משועשע.

♦️

"במי?"

העמידה פנים

שלא הבינה.

♦️

"בסיגריה המונחת בין שפתיי,"

ענה לה

וליכסן מבטו אליה.

♦️

"ולמה שאקנא בה?"

שאלה בפליאה,

"אני יודעת היכן היו שפתייך

לפני שאחזת בה,

ויודעת היכן הן תהיינה

הרבה אחרי שהיא

תכבה."

בר💋

TAGS
RELATED POSTS
יודעת

ינואר 23, 2023

עומדת מולו

ינואר 21, 2023

הביתה

ינואר 3, 2023

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם