on
מרץ 10, 2023

מילים,

כל כך הרבה יש לאמר עליהן,

לא פחות מעל אהבה.

יש שממעטים בהן,

לפעמים מתוך דיוק,

וזה משאיר אותך

שוקע בהרהורים

אם בשל יופיין

או בשל היותן עלומות,

('למה התכוון המשורר במילותיו.')

יש שמתקשים להוציא אותן,

ומכאן מיעוטן.

וישנם אלה

ששונים מהם בתכלית,

ומפטפטים אותן.

בין אלה יש שדבריהם דברי טעם,

שמשאירות אותך מהופנט,

ויש מי שמוציא אותן בלי לחשוב,

ולו היה עוצר לקרוא את עצמו,

היה לוחץ על Delete.

יש שמוציא אותן לאוויר העולם

דווקא בגלל שאין לו

מה לאמר,

שזה עצוב.

אני

נותנת להן 'להתפטפט' החוצה

ובוחנת אותן

אחרי לידתן.

לעיתים מגלה אותן,

לעיתים משאירה אותן ל'עיניי בלבד'

ולפעמים,

אני שולחת אותן בהתנצלות לפח.

מילים,

כל כך הרבה יש לאמר עליהן,

לא פחות מעל אהבה.

בר

prettystuff.tumblr.com

TAGS
RELATED POSTS
יום האם 14.5.23

מאי 10, 2023

רוצה

מאי 7, 2023

שרק תחייך

מאי 4, 2023

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם