on
ינואר 3, 2022

ישנם רגשות

שמתפרצים בזמן

שאנחנו ניסתרים

מעיני  אחרים.

כך גם המילים.

לעיתים הן נכתבות

כך

שרק מי שהן שלו

מבין.

והאחרים,

נהנים מהן

מעיניהם.

בר

#People Desktop Nexus

 

TAGS
RELATED POSTS
מה יהיה אם

נובמבר 21, 2023

מציאות אחרת

נובמבר 21, 2023

העולם יחכה

נובמבר 20, 2023

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם