on
ינואר 31, 2019

פעם כשדיברנו אמרתי לך שלפעמים

אני מרגישה חוסר שקט של מישהו,

גם כשהוא רחוק ממני פיזית.

ככה זה כשרגישים לתדרי הלב של מישהו.

אז היום

אני מרגישה את הסערות שלך,

מרגישה את העייפות שלך,

שומעת את השדים שמשתוללים בך

והצרחות שלהם מחרישות את אוזניי.

אך יותר מכל זה עושה אותי עצובה,

ואיש מסביבי לא יבין זאת,

כשם שהוא לא יכול להבין

מה אתה בשבילי.

ואת זה,

אפילו אתה לא יודע,

אפילו אתה

לא מסוגל להבין.

יודעת שיבוא יום ותדע,

ויחד עם השקט שלי,

יבוא גם שלך.

ב.א.

TAGS
RELATED POSTS
יודעת

ינואר 23, 2023

מפריח עשן

ינואר 22, 2023

עומדת מולו

ינואר 21, 2023

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם