on
ינואר 6, 2022

הייתי אומרת לך
שתעצום את עיניך
ודמיין אותה.
עורה חלק מקמטים,
ללא סימני השנים,
ללא סימני הכאבים.

אבל לא.

אני אומרת
שתסתכל עליה
בעיניים פקוחות,
עם כל הצלקות
שנחרטו בה,
עם קמטי הצחוק.

כי הפנים האלה
שיודעות מגע ידך,
השפתיים האלה
שטעמו את נשיקותיך,
העיניים האלה שרואות
את נשמתך,
הפנים האלה,
יודעות לאהוב אותך
יותר מכל אחת אחרת.

💖 ב.א.

TAGS
RELATED POSTS
זה לצד זה

נובמבר 29, 2022

מאוהבת באהבה

נובמבר 27, 2022

מפת גופי

נובמבר 6, 2022

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם