on
נובמבר 14, 2019

ניסיונך האישי
הוא הטוב שבמורים.

אומרים
שצריך להסתכל תמיד
קדימה.
ואני אומרת
שלעיתים דווקא טוב
להסתכל לאחור.
לראות מה שעברנו,
ולשאוב כוחות מהידיעה
שעל הכל התגברנו.
להבין
שיהיה טוב.

TAGS
RELATED POSTS
יום האם 14.5.23

מאי 10, 2023

רוצה

מאי 7, 2023

שרק תחייך

מאי 4, 2023

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם