on
אפריל 24, 2022
ישנם דברים
שמדחיקים את הדיבור
עליהם.
כך קורה,
שאת מוצאת עצמך
לא מוכנה
לגרוע מכל.
כמובן שזה נעשה
מתוך מחשבה להגן
עלייך.
אז זהו שלא!
הנפילה שבאה בעקבות
חוסר הידיעה,
כואבת הרבה יותר,
מאם היית מוכנה לכך.
ההסתרה
גם לוקחת ממך
את זכות הבחירה,
האם לפעול כך
או כך.
כמה חבל…
בר
TAGS
RELATED POSTS
זה לצד זה

נובמבר 29, 2022

מאוהבת באהבה

נובמבר 27, 2022

מפת גופי

נובמבר 6, 2022

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם