on
דצמבר 4, 2021

כל העונות

נמצאות בה.

לפעמים,

היא גשם שוטף,

סוערת,

רועמת

שולחת ברקים

לכל עבר.

לעיתים,

היא לוהטת כמו

השמש,

מפיצה את חומה

מסביב.

יש

והיא מלבלבת

ממלאת את העולם

בפרחיה.

עם זאת,

יש והיא קמלה,

מאבדת מכוחה,

ונושרת.

יש בה

ארבע עונות.

בר💕

500px.com

TAGS
RELATED POSTS
יודעת

ינואר 23, 2023

מפריח עשן

ינואר 22, 2023

עומדת מולו

ינואר 21, 2023

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם