on
ינואר 23, 2021

מצד אחד
אתה רוצה לשמח אותי.
אתה יודע
שאני אוהבת מרחבים
ואוהבת את הים.

מצד שני
אתה לא רוצה לנסוע רחוק,
כי לא יכול לחכות
להיות איתי לבד.
♦️
מצד אחד
אתה לא יכול לחכות
ואז מגיע אליי
כשאני עם חברות.

מצד שני
אתה מחכה רק הדלת תיסגר
ולא איכפת לך מי שם,
אתה חייב
לנשק אותי.
♦️
מצד אחד
אתה רוצה למצוא
מקום שיהיה מיוחד

מצד שני
אתה פשוט
לא יכול
להתאפק.
♦️
מאיזה צד
שזה לא יהיה
העיקר שיהיה
יחד.ב.א.💋

#psychologytoday.com 

TAGS
RELATED POSTS
יודעת

ינואר 23, 2023

מפריח עשן

ינואר 22, 2023

עומדת מולו

ינואר 21, 2023

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם