on
יולי 27, 2021

אנו מביטים בצער
על אבני המכשול
המונחות לפנינו,
נאנחים ואומרים:
"שוב זה קורה?"

אם ננשום לרגע,
ניקח צעד קטן לאחור
ונביט בהן,
נבין
שלא סתם הן הונחו
כאן לפנינו.

לכל דבר עת
בעולמנו.
כל דבר נקרה לדרכינו
מתוך מטרה
ללמד ולסייע.

אם נשכיל
נוכל לקחת אותן.
את אבני המכשול.
נניח אותן
אחת על גבי השניה
בצורה מדוייקת.
יפתר לנו
הפאזל כולו.

גם אני תהיתי
מה אעשה
עם הסלע שהונח לפני.
ובאופן בלתי צפוי
בשעה שחישבתי
מה אעשה איתו.
הונח לפני על מגש של כסף
הפתרון.

כי המתנות
היקרות ביותר.
מגיעות אלינו
בזמן הכי לא צפוי.

TAGS
RELATED POSTS
יודעת

ינואר 23, 2023

מפריח עשן

ינואר 22, 2023

עומדת מולו

ינואר 21, 2023

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם