Browsing Tag

שרשרת פנינים

בתשוקתי

שרשרת פנינים

on
מאי 4, 2021

הוא מביט בי במבט כזה

אני כבר יודעת שהוא זומם משהו.

אני מרימה את הכפפה,

עוטה על פני מבט הכי תמים

שאני מצליחה לגייס.

אני יודעת שהוא יודע,

הוא יודע שאני יודעת,

ובכל זאת אנחנו ממשיכים…