Browsing Tag

משחקי הבקבוק- בלוג אישי

משחקי הבקבוק משחקי הבקבוק - בלוג אישי

סיפורים שיתחילו להתפרסם ב-2022

on
ינואר 9, 2022

אנחנו הולכים כבר שבועות

על קצות האצבעות

חיים את העולם כפי שלא ידענו.
 

לצד זה אני ממשיכה לכתוב

בלילות,

את סיפורם של גיבוריי

בין שבילי "משחקי הבקבוק."

 

כשישבתי לכתוב את הסיפורים

שפרקיהם מתפרסמים כל שבוע,

לא היה…