Browsing Tag

כמו עוף החול

כמו עוף החול (יוני 2022) מיני סדרות

כמו עוף החול 20-משק כנפיים

on
נובמבר 9, 2022

אנאבל

'אנחנו צריכים לדבר קונור?' אני שואלת אותו בליבי, 'על מה בדיוק יש לנו לדבר?'

אני נוגסת בהיסח הדעת מהעוגה החמה. "אני חייבת לסיים משהו דחוף," אני אומרת למייפל.    

"את בסדר?"…

כמו עוף החול (יוני 2022) מיני סדרות

כמו עוף החול 18 – החגורה מתהדקת

on
אוקטובר 27, 2022

אנאבל

אני מרחפת מאושר. העובדה שהוא חושב עליי, שהוא רוצה לשמח אותי כל כך לא מובנת לי מאליה.

אני לא יכולה שלא להשוות בינו לבין ג'ונתן. כל חיי הייתי רגילה לחיים…

כמו עוף החול (יוני 2022) מיני סדרות

כמו עוף החול 17 – הגילוי

on
אוקטובר 19, 2022

קלייב

"התוכנה שלך לא עובדת!" אני נובח על פטריק גולד, "אני רוצה שתחזיר לי את הכסף."

"אין בעיה," עונה לי בשלווה פטריק גולד.

"זה מה שיש לך לומר לי? אתה לא חושב…

כמו עוף החול (יוני 2022) מיני סדרות

כמו עוף החול ( יוני 2022)

on
אוקטובר 15, 2022

פרולוג

פרק 1 – עת שינוי

פרק 2 – התחלות

פרק 3 – החלטה מהירה

פרק 4 – החלטות גורליות

פרק 5 – חזרה למקום המוכר

פרק 6 – השחר העולה

פרק…

כמו עוף החול (יוני 2022) מיני סדרות

כמו עוף החול 14 – המשחק מתחיל

on
ספטמבר 16, 2022

 אנאבל

אני מתקשרת ללואיז בטלפון. פטריק עונה לי ומבשר לשימחתי שלואיז ילדה.

"אני מתרגשת בשבילכם. תמסור לה ברכות ממני," אני אומרת בהתרגשות.

"יש משהו שאני יכול לעזור?" הוא שואל.

"רציתי שהיא תדע שאני…