Browsing Tag

כותבת אותם

מחשבותיי

כותבת אותם

on
מאי 4, 2021

סיומו של יום עייף.

אני יושבת לכתוב את פרקי ההמשך
של "אישה יפה."
(מקדימה אתכם בכמה שבועות.)

העניינים בין סול לכריס לוהטים,
ואני מוצאת עצמי מול המסך,
נושכת שפתיי,
ומחייכת.

בלי לחשוב הרבה,
אמיצה משהו,
אני לוקחת בידי את…