Browsing Tag

כותבת אותו

כותבת אותי - הבלוג שלי

חיי רגשות

on
ספטמבר 11, 2021

כותבת רגשות,כותבת מחשבות,כותבת תשוקות,כותבת חלומות,כותבת געגועים,כותבת…

שוקלת מילים.נותנת להן להיכתב,ובוחנת אותןבזכוכית מגדלתמוחזקתבידי מי שקורא.

מעלה מחשבות.מתפלספת איתן לעיתים,ולעיתים רק מניחה אותןומשאירה לכםלהתפלסף איתן.

חולמת חלומות.במילים,קוראת להןשיגשימו ליאותם.

מציירת געגועים.עם רחש של גליםברקעושמש ים…