Browsing Tag

יום כיפור

מחשבותיי

יום כיפור תשפ"א 2020

on
ספטמבר 24, 2020

❤️

סיפור ליום כיפור

קורא את עיניה (חגי תשרי 2020)

❤️

מילים שנכתבו בשנים קודמות…

זקוקה לך / זקוק לך

זקוקה לך (יום כיפור)

זקוק לך (יום כיפור)

סולחתעל כל ההבטחותשלא קויימו,על כל האשליותשנגוזו,על כל המיליםשנאמרו בזדוןכדי להכאיב,על כל המיליםשלא נאמרוכדי להשקיט,על כל השעות המיותרות.
סולחת על הכל.
מבקשת…

מאמינה באהבה - סיפורים

בקשת סליחה (יום כיפור תש"פ)

on
אוקטובר 7, 2019

 אדר

אני יושבת עם עצמי ומנסה לשחזר מה שקרה. אני לא יודעת איך כל זה קרה. אני
לא זוכרת מי התחיל את מחול השדים הזה. מי
זה שהעיף את הצלחות על הריצפה,…

בלוג בראשית - סיפורים

סודות (יום כיפור)

on
מאי 31, 2018

.

סודות  – אני טובה בשמירת סודות של אחרים. יש לי מגירה מיוחדת בפנים ששומרת את מה שמספרים לי. אני שומרת בנאמנות את הסודות נעולים, עד שמותר לי לשחרר אותם…