Browsing Tag

חוט הזהב

חוט הזהב (2019 - 16 פרקים) סיפורים בהמשכים 2019

חוט זהב

on
אוקטובר 16, 2019

אני מאמינה
בסימנים.

מאמינה שהם באו
לאמר לנו משהו, ללמד אותנו.

הבוקר מצאתי על
מדרגות ביתי חוט זהב.

האם זה סימן?

מחשבותיי נשאו
אותי לסיפור בהמשכים “חוט הזהב” שנכתב השנה.

למי שטרם קרא את הסיפור, וגם מי שרוצה…

חוט הזהב 16 - חוט הזהב סיפורים בהמשכים 2019

חוט הזהב 16 – חוט הזהב

on
מאי 25, 2019

ויליאם

אנחנו
מגיעים למסעדה של אלברט. “חכי פה,” אני מבקש ממיגן. אני נכנס למסעדה
וניגש למרי. “אני מניח שיש בידך מה שאני מחפש,” אני אומר לה ומושיט את
ידי. “את ידעת שאמצא אותה,”…

חוט הזהב (2019 - 16 פרקים) חוט הזהב 15- אצל אלברט סיפורים בהמשכים 2019

חוט הזהב 15- אצל אלברט

on
מאי 25, 2019

ויליאם

כאשר
סוניה מודיעה לי שיש לי שיחה אני כועס. איך היא לא מבינה שאני לא רוצה לדבר כעת עם
אף אחד.

“זו
מייגן,” היא אומרת לי.

“תעבירי
לי את השיחה,” אני מבקש. אני לא יודע…

חוט הזהב (2019 - 16 פרקים) חוט הזהב 14- שיחה גורלית סיפורים בהמשכים 2019

חוט הזהב פרק 14- שיחה גורלית

on
אפריל 13, 2019

מייגן

אנחנו עולות על המונית בדרך הביתה. אני נסערת מאד.

“אני יודעת כמה קשה היה לך הלילה,” היא אומרת לי.

“את מבינה שהפסקתי לנשום כאשר ויליאם התיישב ליד השולחן?”
אני אומרת למילה.

“האמת…

חוט הזהב (2019 - 16 פרקים) חוט הזהב 13- המשחק סיפורים בהמשכים 2019

חוט הזהב פרק 13- המשחק

on
אפריל 13, 2019

ויליאם

אני יוצא מדעתי למראה התמונות האלה של התאונה.

אני שם לב שאבא מדבר בשקט בטלפון. הוא מכסה את פיו
ואינני מצליח להבין מה הוא אומר.

“ויליאם אני צריך לומר לך משהו,”…