Browsing Tag

הראיון

השינוי (הראיון ב) מאמינה באהבה

השינוי (הראיון חלק ב’)

on
יוני 21, 2018

אני מתעוררת בבהלה. הראש כואב לי. אני מקללת את הרגע הזה שנעניתי לו ושתיתי עוד כוסית. הרי היה ברור לי שכל מה שהוא רוצה בסופו של דבר שאהיה שתויה…

הראיון (חלק א') מאמינה באהבה

הראיון (חלק א’)

on
יוני 21, 2018

אני מביטה לשמים. יום אחרון של אביב. “אתה חושב שירד גשם?” אני שואל את סטרונג, כלב הזאב הגרמני שלי.
השעות האלה של טיול הבוקר שלנו יחד הן השעות הרגועות ביותר…