Browsing Tag

הראיון

מאמינה באהבה

השינוי (הראיון חלק ב')

on
יוני 21, 2018

השינוי (הראיון חלק ב’)

ג’יין מקפירסון,

אני מתעוררת בבהלה. הראש כואב לי. אני מקללת את הרגע הזה שנעניתי לו ושתיתי עוד כוסית. הרי היה ברור לי שכל מה שהוא רוצה בסופו…

מאמינה באהבה

הראיון (חלק א')

on
יוני 21, 2018

אלה כפריס

אני מביטה לשמים. יום אחרון של אביב.

"אתה חושב שירד גשם?" אני שואלת את סטרונג, כלב הזאב הגרמני שלי.

השעות האלה של טיול הבוקר שלנו יחד הן השעות הרגועות ביותר…