Author:

Bar Avidan

כמו קרחון בקוטב קצרים

כמו קרחון בקוטב

on
נובמבר 26, 2020

*היא*
אתה האחד
ששברת את ליבי
לרסיסים,
הקפאת אותו
כמו קרחון שבקוטב.
הפרת
את הבטחותיך
לי.

*הוא*
איך את לא רואה
את האש שיוצאת
ממני אליך,
ואת זו שמתרחקת
מונעת ממנה
לעטוף אותך.

*האחרת*
איך היא לא מבינה
שאת החום שחסר לו
הוא מחפש אצלי,
כי היא קפואה
כמו הקרחון…

ללא קטגוריה

כשאת עצובה

on
נובמבר 26, 2020

האם הוא זוכר את הרגע המסוים שליבו התמלא בה?

עברו ימים רבים מאז.

הוא לא זוכר מתי היתה חלק נפרד ממנו.

האם באמת חי לפניה?

הוא עומד מולה חסר מילים, ידיו בכיסיו.

הוא לא…