בר אבידן -מאמינה באהבה

חודש: פברואר 2023

  • לחישות אהבה

    לחישות אהבה

    מה שמילים של אחריםגורמות לי לכתוב… * יש מי שיודעלהדליק את האשבמילים שאינן נמצאות אפילובתחתית הלקסיקון.כאילו אם לא יאמר אותןלא תתעורר התשוקה,הגוף לא יגיב. רק כך. ולכן,כשם שהאש מתפרצתבמהירות,כך היא נעלמת. * יש מי שמתבייש,רומז בשפה גבוההאת רצונו,צועד על קצות אצבעותיו,ומה שקורה,קורה בלחש,וכך זה נגמר. * אני אוהבתאת העיניים המדברות,את המגע המרפרף,המסמן כוונות,את הנחת היד…