on
פברואר 15, 2021
פעם ידעתי
במדויק
מה אני אוהבת,
יכולתי לכתוב
מילה במילה,
את התיאור שלך.
כשבאת אליי,
והתגנבת
מבין הסדינים,
הייתי המומה.
כי זו לא הייתי אני,
וזה לא היית אתה.
כל כך רחוק מדמיוני היית,
כל כך רחוקה הייתי
ממה שחשבתי שאני.
כל שהיה צריך לקרות
הוא שתעביר את ידך
ברפרוף כמעט לא מורגש,
לאורך מתאר גופי,
בין גבעותיי ועמקיי,
כדי שיתהפך
כל מה שידעתי.
והבעירה שהבערתני,
העבירה אותי על דעתי,
ומחקה כל מה שידעתי
עד שבאת אתה.
ובלי לשים לב,
בערת כולך.
והיא מחקה גם אצלך
כל מה שחשבת
עד שבאתי אני.
לחייך.
ב.א.💘
#Pinterest/Alycia
TAGS
RELATED POSTS
יצר ותשוקה

נובמבר 21, 2021

לא יודע לענות

ספטמבר 27, 2021

הוא אוהב אדום

ספטמבר 16, 2021

בר אבידן
Toronto, Ontario

תמונת פניי לא מופיעה כאן. פרט לשמי, זו אני על כל סערות הרגש שבי. אני מחליפה את התמונה מידי פעם. זה כמו להחליף בגד, או צבע של לק, ובעיקר צבע של הנפש. זה מעין מסע שלי אל עצמי, כל פעם אני משלימה פיסת פאזל אחרת ומתייצבת איתה. אז חזרתי שוב להיות זו שכותבת, כי זאת מי שאני באמת.בר

הרשמו לקבלת הסיפורים למיייל שלכם